Photo Source : www.reberlandequipment.com

भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, ललितपुरले काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा साझेदार संस्थाहरूका लागि कृषि सम्बन्धि विभिन्न क्षेत्रमा अनुदान दिने भएको छ। इच्छुक संस्थाहरूले यस बारे समयमा नै जानकारी पाएर निवेदन दिन सकुन् भन्ने हिसाबले हामीले यो लेख तयार पारेका छौँ। 

कसले निवेदन दिन पाउँछन्?

काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका कृषि समूह/समिति/सहकारी/निजि क्षेत्रहरूले निवेदन दिन सक्छन्। 

केके विषयमा अनुदान पाइन्छ?

क्र.सं.

कार्यक्रमको नाम 

सङ्ख्या

अनुदान रकम

अनुदान रकमबाट गर्न सकिने कार्यहरू 

पशुपालक कृषकहरूलाई पशु आहारा साईलेजमा ५० प्रतिसत अनुदान 

  १  

बढिमा ५ लाख वा लागतको ५०% (जुन कम हुन आउँछ)

साईलेज खरिद 

पशुपन्छी गोठ/ खोर मत्स्य पोखरी सुधारमा अनुदान 

  १८ 

बढिमा २ लाख वा लागतको ५०% (जुन कम हुन आउँछ)

खोर/गोठ सुधार, निर्माण/काउ म्याट तथा पोखरी सुधार/ एरिएटर

पशुपन्छी नमुना फार्म विकास तथा विस्तार कार्यक्रममा अनुदान

  १

बढिमा १५ लाख वा लागतको ५० प्रतिसत (जुन कम हुन आउँछ)

गोठ सुधार, निर्माण/ काउ म्याट/मेसिनरी औजार/आहार विकास तथा अन्य 

व्यावसायिक गाई/भैँसी पालन प्रवर्धन गोठनिर्माणमा अनुदान 

  ५

बढिमा १५ लाख वा लागतको ५० प्रतिसत (जुन कम हुन आउँछ)

गोठ सुधार, निर्माण/काउ म्याट/मेसिनरी औजार 

व्यावसायिक बाख्रापालन प्रवर्धन खोर निर्माणमा अनुदान 

  २

बढिमा १० लाख वा लागतको ५० प्रतिसत (जुन कम हुन आउँछ)

खोर सुधार, निर्माण/मेशिनरी औजार तथा अन्य 

व्यावसायिक बंगुरपालन प्रवर्धन खोर निर्माणमा अनुदान 

  २

बढिमा ८ लाख वा लागतको ५० प्रतिसत (जुन कम हुन आउँछ)

खोर सुधार, निर्माण/मेशिनरी औजार तथा अन्य 

स्थानीय चल्लाका लागि मिनि ह्याचरी (८० प्रतिसत अनुदान कार्यक्रम)

  २

बढिमा २ लाख वा लागतको ५० प्रतिसत (जुन कम हुन आउँछ)

मिनी ह्याचरी खरिद 

केके कागजात चाहिन्छ?

  • रु.१० को हुलाक टिकट टाँसिएको निवेदन फारम
  • कृषक समूह/सहकारी\निजी क्षेत्रको दर्ता गरेको प्रमाण पत्र
  • कुनै तालिम लिएको भए सोको प्रमाणपत्र
  • शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र
  • जग्गा भाडामा लिएको हो भने ५ वर्षको लागि करार गरेको द्विपक्षीय सम्झौता
  • समूह/सहकारी हो भने बैठकले गरेको निर्णयको फोटोकपी
  • स्थानीय तहबाट लिएको सिफारिस
  • अनुसूची-२ अनुसारको प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • अनुसूची-४ अनुसारको लागत साझेदारी गर्ने प्रतिबद्धता पत्र

निवेदन कहिलेसम्ममा बुझाउनुपर्छ?

यही मिति २०७६ कार्तिक २६ गते भित्र बुझाइसक्नुपर्छ।

निवेदन कहाँ बुझाउने?

भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, ललितपुरमा बुझाउनुपर्छ।

थप जानकारीका लागि कहाँ सम्पर्क गर्नुहोस्:

भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, ललितपुर: ०१-५५४२४४९

इमेल: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

वेबसाइट: https://vhleclalitpur.p3.gov.np 

सूचना जस्ताको त्यस्तै हेर्नुहोस्:

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (krishi pasupanchi_1569907110_1571050421(4).pdf)krishi pasupanchi_1569907110_1571050421(4).pdfअनुदानका बारेमा थप जान्नका लागि बायाँ पट्टिको लिंकमा जानुहोस्।7653 kB
0
0
0
s2sdefault

हाम्रो फेसबुक!

 

हाम्रो युट्युब!

उद्यमी नेपाल