Photo Source : sajhasabal.com

के हो करपाटी?

VAT मा दर्ता भएको छ वा छैन र VAT लाग्ने अथवा छुट हुने सामान वा सेवाको कारोबार गर्ने व्यवसायीको पहिचान गर्नका लागि बनाइने प्लेटलाई करपाटी भनिन्छ।

कसले कस्तो करपाटी राख्नुपर्छ?

  • VAT मा दर्ता भएका व्यवसायीले हरियो पृष्ठभूमिमा सेतो अक्षर भएको

  • VAT लाग्ने वस्तु वा सेवाको कारोबार गर्ने तर थ्रेसहोल्ड भन्दा कमको कारोबार हुने भएका कारण VATमा दर्ता गर्नु नपर्ने व्यवसायीले पहेँलो पृष्ठभूमिमा कालो अक्षर भएको

  • VAT छुट भएका वस्तु वा सेवाको कारोबार गर्ने व्यवसायीले सेतो पृष्ठभूमिमा रातो अक्षर भएको

 

करपाटीको आकार कति हुनुपर्छ?

  • उँचाइ १० से.मी. र लम्बाई ३० से.मी. हुनुपर्छ

करपाटी कहाँ राख्नुपर्छ?

  • ग्राहकले स्पष्ट गरी देख्ने गरी कारोबार गर्ने ठाउँमा राख्नुपर्छ

करपाटी नराखेमा के हुन्छ?

  • करपाटी नराखेमा हरेक हप्ता दुई हजार र तोकिएको ठाउँमा नराखे एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्छ
0
0
0
s2sdefault

हाम्रो फेसबुक!

 

हाम्रो युट्युब!

उद्यमी नेपाल