हरेक देशमा कामदार भर्ती गर्दा देशको श्रम कानुन पालना गर्नुपर्छ। त्यसै गरेर नेपालमा रहेका कुनै पनि कम्पनीले कामदार भर्ती गर्दा वा आपूर्ति गर्दा श्रम कानुन अनिवार्य पालन गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्ता नियम कानुन नियमावली समयानुसार संशोधन र अपडेट गरिन्छ।
सोही अनुसार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले देशभर रहेका कम्पनी, निजी फर्म, साझेदारी फर्म, सहकारी संस्था, श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनी लगायत सम्पूर्ण संस्थाहरूका लागि सूचना प्रकाशित गरेको छ। सो सूचनामा श्रम ऐन, २०७४ र श्रम नियमावली, २०७५ मा भएका नियमहरू अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने भनिएको छ।

केके नियमहरू छन्?

 • नेपाल सरकारले श्रमिकहरूका लागि वि.सं. २०७५ श्रावण १ गतदेखि न्यूनतम पारिश्रमिक रु. १३,४५० तोकेको छ।
  • कामदारको तलब तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक भन्दा कम हुनुहुँदैन
  • साथै कानुन अनुसार श्रमिकले खाईपाई आएका लगायत अन्य सुविधा पनि सुनिश्चित हुनुपर्छ
 • श्रमिकले पाउने पारिश्रमिक र वित्तीय सुविधा बैङ्क खातामार्फत भुक्तानी गर्नुपर्छ
 • आफ्नो संस्थाको श्रम अडिट गरेर सोको प्रतिवेदन सम्बन्धित श्रम तथा रोजगार कार्यालय वा तलका निकायहरूमा पेस गर्नुपर्छ:
  • बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा
  • बिमा कम्पनीले बिमा समितिमा
  • गैर सरकारी संस्थाले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा
  • अन्य संस्थाले आफूलाई स्थापना वा सञ्चालन अनुमति दिने निकायमा
 • श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरूले श्रमिक आपूर्तिको लागि रोजगारदातासँग सम्झौता गर्दा कानुनले तोकेको न्यूनतम तलब सुविधा सुनिश्चित हुनुपर्छ।
  • यस विपरीत श्रमिक आपूर्ति गर्न आव्हानको प्रस्ताव वा बोलपत्र पेस गरेको पाइएमा त्यस्तो प्रस्ताव वा बोलपत्र स्वतः: रद्द हुनेछ।

मन्त्रालयले माथि दिइएका नियमहरू पालना भएको छ कि छैन भनी नियमित अनुगमन गर्छ। नियम पालना नगरेको पाएमा कानुन अनुसार कारबाही हुनेछ।

0
0
0
s2sdefault

हाम्रो फेसबुक!

 

हाम्रो युट्युब!

उद्यमी नेपाल